แรงงานมาเลเซียตกอยู่ในภาวะลังเลตัดสินใจไม่ได้ เมื่อนายจ้างในสิงคโปร์ให้หยุดงานโดยไม่ได้รับเงินเดือน เพราะเกรงว่าหากกลับประเทศจะกลับเข้าสิงคโปร์ไม่ได้อีก แต่หากอยู่ในสิงคโปร์ต่อไปก็ไม่มีเงินสำหรับค่าครองชีพที่สูงกว่าที่บ้าน

มาเลเซียเริ่มใช้คำสั่งควบคุมการเดินทางหรือเอ็มซีโอ (MCO) ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม แรงงานมาเลเซียจำนวนมากตัดสินใจหาที่พักในสิงคโปร์แทนการเดินทางไปกลับมาเพื่อให้สามารถทำงานได้ต่อไป จนกระทั่งสิงคโปร์ประกาศปิดโรงเรียนและธุรกิจที่ไม่จำเป็นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน-4 พฤษภาคมเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นายจ้างจึงขอให้แรงงานมาเลเซียหยุดงานโดยไม่ได้เงินเป็นเวลาหนึ่งเดือน แรงงานเหล่านี้เกรงว่าหากกลับบ้านจะกลับเข้าสิงคโปร์ไม่ได้อีก แต่หากจะกลับมาเลเซียก็ต้องมีใบรับรองจากสาธารณสุขสิงคโปร์ว่าปลอดโควิด-19

สตรีมาเลเซียวัย 27 ปี ทำงานธุรการในสิงคโปร์เผยว่า ปกติมีรายได้เดือนละ 1,400 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ราว 31,973 บาท) แต่ตอนนี้เหลือเงินไม่ถึง 200 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ไม่ถึง 4,567 บาท) ที่จะต้องอยู่ให้พ้นเดือนนี้ ส่วนเงินฝากในบัญชีธนาคารที่มาเลเซียก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเดือนหน้าที่ต้องจ่ายในมาเลเซียไม่ต่ำกว่า 3,000 ริงกิตมาเลเซีย (ไม่ต่ำกว่า 22,230 บาท) ขณะที่กฎหมายสิงคโปร์ไม่อนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานพาร์ตไทม์ด้วย