ไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีผู้คนแวะเวียนกันมาอยู่ตลอด หาก “แม่น้ำป่าสัก เบญจสุทธิคงคา” ยังมีความสำคัญในการนำไปใช้ประกอบพิธีมหามงคลต่างๆอีกด้วยบริเวณนี้ถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำสายสำคัญ 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา (จากจังหวัดอ่างทอง) แม่น้ำเพชรบุรี (จากจังหวัดเพชรบุรี) แม่น้ำราชบุรี (จากจังหวัดสมุทรสาคร) แม่น้ำบางปะกง (จากจังหวัดนครนายก) และแม่น้ำป่าสัก (จากจังหวัดสระบุรี)

อันเป็นที่มาของ “เบญจสุทธิคงคา” บริเวณริมแม่น้ำป่าสักฝั่งเหนือในท้องที่บ้านท่าราบ ปรากฏเป็นพื้นที่หาดทรายผืนใหญ่ราบเรียบลดหลั่นเป็นแนวยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เรียกกันว่า “ท่าราบ” เมื่อครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคเลียบลำน้ำป่าสัก เมื่อถึงบ้านท่าราบได้ทรงพระดำเนินบนหาดทรายและสรงน้ำ ด้วยน้ำที่นิ่งและใสเย็นกว่าแห่งอื่นจึงเป็นที่พอพระราชหฤทัยมาก จากนั้นมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญน้ำจากบริเวณนี้ไปประกอบพิธีทำเป็นน้ำมูรธาภิเษกเพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนับตั้งแต่รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา โดยจุดประกอบพิธีพลีกรรมอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์กำหนดไว้ที่บริเวณกึ่งกลางแม่น้ำป่าสักระหว่างบ้านท่าราบ ตำบลต้นตาล และบ้านไผ่ล้อม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี นอกจากนี้ในวโรกาสที่มีการเฉลิมฉลอง เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลคราวใด เมื่อมีการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั่วพระราชอาณาจักรก็จะตักน้ำที่บ้านท่าราบนี้ด้วยแห่งหนึ่งสืบมาจนปัจจุบัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand