แพทย์และพยาบาลในโบลิเวีย ชุมนุมประท้วงปัญหาขาดแคลนยา หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่ใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โบลิเวียพบผู้ติดเชื้อแล้ว 609 คน เสียชีวิต 37 คน

แพทย์ พยาบาล ในโบลิเวีย ชุมนุมประท้วงปัญหาการขาดแคลนยา หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน รวมทั้งเวชภัณฑ์ที่ใช้ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์โบลิเวียยังเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนถุงบรรจุศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่ขณะนี้ขาดแคลนอย่างหนัก และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขณะที่รัฐบาลโบลิเวียดำเนินมาตรการต่างๆ ทั้งสั่งรักษาระยะห่าง สั่งปิดพรมแดน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โบลิเวียพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 609 คน เสียชีวิต 37 คน