“โรคพิษสุนัขบ้า”หรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส.เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วนเลีย น้ำล ายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผลซึ่งเชื้อไวรัสจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในบริเวณแผลที่ถูกกัด นายพิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.กล่าวว่า ช่วงฤดูร้อน มีหลายโรคที่ระบาดและต้องเฝ้าระวังคือ “โรคพิษสุนัขบ้า”หรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีส.เชื้อไวรัสชนิดนี้

สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการถูกสัตว์ที่เป็นโรค กัด ข่วนเลีย น้ำล ายกระเด็นเข้าทางตา ปาก หรือทางผิวหนังที่มีบาดแผลซึ่งเชื้อไวรัสจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในบริเวณแผลที่ถูกกัด โดยมีสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะนำโรค ส่วนใหญ่พบเชื้อจาก.สุนัข แมว วัว ควาย ลิง กระรอก จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่.28.มีนาคม.มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว7 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนในปี 2560 ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 11 ราย จากการสอบสวนโรค พบว่าเมื่อถูกสุนัขกัดส่วนใหญ่ล้างแผลเองที่บ้านร้อยละ 82 ไปรักษาที่สถานพยาบาล เพียงร้อยละ 18 โดยสุนัขที่กัดเกือบครึ่งหนึ่งเป็นสุนัขจรจัด และพบว่าไม่มีประวัติหรือไม่ทราบการได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 89.7 อาการ.ของโรคพิษสุนัขบ้าผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้าในระยะแรกเริ่มอาจไม่แสดงอาการใดๆ เนื่องจากเป็นระยะการฟักตัวของเชื้อที่มักใช้เวลาตั้งแต่ 2-12.สัปดาห์ขึ้นไปหรือบางรายอาจใช้เวลาอย่างเร็วเพียงแค่ 4 วัน ซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมาก เพราะหากเลยช่วงนี้ไปจนเข้าช่วงแสดงอาการแล้วมักไม่สามารถรักษาได้ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth