“เสธ.ทบ.” เจรจากลุ่มพีมูฟ ลงนาม MOU ตั้ง คกก. เสนอรองนายกฯ แก้ปัญหาด้านพีมูฟยุติการชุมนุมเดินทางกลับเย็นนี้

กระทรวงการคลัง 12 พ.ค.- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้เข้าพูดคุยกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ที่เดินทางมาเรียกร้องการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ซึ่งภายหลังการหารือ ได้มีการลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับกลุ่มพีมูฟ คือ ให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งคณะ ที่มีตัวแทนของกลุ่มพีมูฟเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย และเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป.5) ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในวันที่ 16 พ.ค. และให้พลเอกประวิตร เป็นประธานคณะกรรมการโฉนดชุมชน ทั้งนี้เรื่องใดเป็นปัญหาเร่งด่วนและสามารถแก้ปัญหาได้ทันที ต้องดำเนินการโดยไม่รอการจัดตั้งอนุกรรมการฯ และเรื่องใดได้ข้อยุติแล้ว ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 15 พ.ค.เพื่อแก้ไขทันที ส่วนปัญหาที่ยังไม่ได้ข้อยุติ แต่ชาวบ้านเดือดร้อน ขอให้ชะลอการดำเนินการใดๆ กับชาวบ้านที่เดือดร้อน จนกว่าจะมีมติจากคณะกรรมการ กขป.5

ทั้งนี้หลังจากหารือจะนำข้อสรุป ข้างต้น นำเรียนพลเอกประวิตร ในขณะเดียวกันก็จะให้ทีมงานฝ่ายทหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่เร่งด่วนทันที ซึ่งกลุ่มพีมูฟยอมรับข้อเสนอดังกล่าว และยินยอมที่จะแยกย้ายเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยทางกระทรวงคมนาคมได้จัดยานพาหนะอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับในช่วงเย็นวันนี้(12 พ.ค.) .-สำนักข่าวไทย