สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเผย 2 เดือนแรกส่งออกข้าว 1.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 คาด มี.ค.ส่งออกอีก 8.5 แสนตัน

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์การส่งออกข้าวช่วง 2 เดือนแรกของปี (ม.ค.-ก.พ.) มีปริมาณ 1,912,620 ตัน มูลค่า 30,318 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปี 2560 ที่มีการส่งออกปริมาณ 1,738,174 ตัน มูลค่า 26,103 ล้านบาท

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มีปริมาณ 950,761 ตัน มูลค่า 14,921 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 1.2 และมูลค่าลดลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2561 ที่มีการส่งออกปริมาณ 961,859 ตัน มูลค่า 15,397 ล้านบาท เนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่งลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากคำสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศมีปริมาณลดลงจากการที่ราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่า ประกอบกับผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งตามปกติราคาข้าวจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลง โดยเดือนกุมภาพันธ์มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม 505,915 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เบนิน แองโกล่า โมซัมบิก มาเลเซีย โตโก เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 308,999 ตัน ลดลงร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศเบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน บังคลาเทศ เป็นต้น ส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิมีปริมาณ 113,822 ตัน ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ โดยส่วนใหญ่ส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกา จีน ฮ่องกง เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ คาดว่าเดือนมีนาคม 2561 จะส่งออกข้าวประมาณ 850,000 ตัน โดยคาดว่าจะมีการส่งออกข้าวขาวอย่างต่อเนื่องไปยังประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา ซึ่งมีผู้นำเข้าที่สำคัญ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย เบนิน โมซัมบิก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้าวหอมมะลิและข้าวนึ่งนั้นมีแนวโน้มส่งออกลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากประเทศผู้ซื้อบางส่วนชะลอการซื้อข้าวในช่วงนี้ เพราะในช่วงก่อนหน้านี้มีการนำเข้าไปค่อนข้างมาก ประกอบกับราคาข้าวไทยยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากประเทศคู่แข่ง เช่น เวียดนาม กัมพูชา ซึ่งปัจจุบันนี้มีข้าวคุณภาพดี และตรงตามความต้องการของผู้ซื้อมากขึ้น ทั้งนี้ราคาข้าวหอมมะลิ 100% (ปีการผลิต 2560/61) ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ราคาอยู่ที่ 1,144 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวหอมของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 650 เหรียญสหรัฐต่อตัน ส่วนกัมพูชา 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน .-สำนักข่าวไทย