ไม่น่าเชื่อว่าเกาะกลางแม่น้ำบางปะกงแห่งนี้เต็มไปด้วยนานากิจกรรมเพื่อความสุขวันสุดสัปดาห์มากมาย ตั้งแต่การล่องเรือชมความงามรอบเกาะที่ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง การชมวิถีชีวิตที่ยังคงยึดขนบอันเรียบง่าย ของชาวบ้านที่อาศัยบนเกาะลัด สักการะพระสถูปเจดีย์พระเจ้าตากสินมหาราช แวะชมความคลาสสิกของวัดปากน้ำโจ้โล้ ตื่นตากับค้างคาวแม่ไก่นับร้อยที่วัดโพธิ์บางคล้า

อีกทั้งในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ บนเกาะลัดยังมีการจัดตลาดนัดชาวบ้านที่ต่างก็ขนผลิตผลและขนมพื้นบ้านมาจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนในยามค่ำนั้นไม่ควรพลาดกิจกรรมล่องเรือชมหิ่งห้อยที่ทำให้ยามวิกาลของคุณสว่างไสวไปด้วยความสุขใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand