รองเลขาธิการอย .เตรียม วางระบบการสั่งจ่ายยาลดความอ้วน เฟนเทอร์มีน คุมทั้งแพทย์สั่งจ่าย และ แสดงข้อมูลผู้ป่วยใช้ยา เพื่อยืนยันตัวตน ยาไม่ออกนอกระบบ คาดเริ่มใช้ได้จริงกันยายนนี้

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากการประชุมหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญถึงความจำเป็นในการใช้ยาเฟนเทอร์มีน หรือยาลดความอ้วน ที่ประชุมเห็นว่ายาดังกล่าวยังมีความจำเป็นต้องใช้ ดังนั้นจึงเห็นว่าต้องมีการนำระบบไอทีเข้ามาช่วยในการควบคุมและเฝ้าระวังการใช้ยาและการจ่ายยามากขึ้น เพราะยาทุกตัวมีทั้งประโยชน์และโทษ โดยกรณีนี้ไม่ได้เกิดปัญหาที่ตัวยา แต่เป็นการนำยาไปใช้ในทางที่ผิด หากจะให้ยกระดับยาจากที่ปัจจุบันยาเฟนเทอร์มีนจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2อยู่แล้ว หากต้องยกระดับขึ้นอีกก็คงไม่สามารถใช้ยาเฟนเทอร์มีนได้ อีก

นพ.สุรโชค กล่าวว่า โดยมาตรการการควบคุมยา ต่อไปจะมีการ วางระบบควบคุม ทั้ง แพทย์ที่จ่ายยา มีการตรวจสอบจำนวนผู้ใช้ยากับปริมาณยาว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ มีการขอรายละเอียดผู้ใช้เพื่อป้องกันการนำรายชื่อผู้ป่วยมาใช้ซ้ำ รวมถึงมีการให้คำแนะนำผู้ใช้ยามากขึ้นให้ผู้ใช้ได้เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้ยาดังกล่าวหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้คาดว่าในเดือนเม.ย.จะเริ่มทำและเก็บรวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ด้วยการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ควบคู่กับการทำโปรแกรมฐานข้อมูลที่จะเชื่อมกันทั้งประเทศ และเริ่มใช้ได้ในเดือนก.ย.นี้