การจักสานด้วยไม้ไผ่อาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้วในวันนี้ ดังนั้นกลุ่มสตรีสหกรณ์ชัยพัฒนาจึงคิดไปอีกขั้นที่เหนือกว่าด้วยการสร้างสรรค์จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก โดยอาศัยฝีมืองานทางด้านจักสานอันประณีตที่ตกทอด กันมาจากรุ่นสู่รุ่น ฝึกฝนจนชำนาญ สร้างสรรค์ชิ้นงานหัตถกรรมนี้ได้อย่างประณีตและน่าชื่นชม เป็นที่ถูกอก ถูกใจนักท่องเที่ยวยิ่งนัก ไม่ว่าจะเป็นแจกัน คนโทน้ำ ฯลฯ

ล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจในการสืบสาน ภูมิปัญญาจักสานนี้ไม่ให้สูญหาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิต กระบวนการ ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกได้ตลอดทั้งวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand