สิงคโปร์กำลังประเมินว่า จะให้แรงงานต่างชาติที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปพักบนเรือแทนการกลับไปยังหอพักคนงานที่กลายเป็นแหล่งระบาดหรือไม่ แม้มีปัญหาเรื่องการควบคุมการระบาดบนเรือเกิดขึ้นที่อื่นมาแล้วก็ตาม

สิงคโปร์มีผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่วันเดียวมากถึง 728 คนเมื่อวานนี้ มากที่สุดตั้งแต่เกิดการระบาด ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติที่อยู่ในหอพักแออัด ทำให้ทางการต้องหาที่พักใหม่ให้แก่แรงงานต่างชาติที่มีเป็นจำนวนมาก จนถึงขณะนี้สิงคโปร์พบผู้ป่วย 4,427 คน ร้อยละ 60 เป็นผู้อยู่ในหอพัก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเอเชียใต้ที่อยู่กันอย่างแออัดห้องละ 12-20 คน และใช้ห้องน้ำรวมที่หลายคนบอกว่าไม่ถูกสุขอนามัย

คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์แถลงผ่านอีเมลวันนี้ว่า กำลังพิจารณาใช้เรือสำราญเป็นที่พัก เพราะมีห้องพักและห้องสุขาเป็นสัดส่วน ลดการติดต่อระหว่างบุคคล โดยอาจจะใช้กับแรงงานต่างชาติที่หายป่วยจากโควิด-19 แล้วและผลตรวจเชื้อเป็นลบ เพื่อลดความแออัดในหอพัก เจ้าหน้าที่กำลังตรวจดูเรือสำราญสองลำของบริษัทเดินเรือเกนติงครูซว่ามีระบบระบายอากาศ การรักษาความปลอดภัย และมาตรการป้องกันการติดเชื้อเพียงพอหรือไม่ เรือแต่ละลำรองรับคนได้สูงสุด 2,000 คน คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์เผยด้วยว่า ทางการกำลังย้ายแรงงานสุขภาพแข็งแรงออกจากหอพักไปอาศัยตามการเคหะ ค่ายทหารและเรืออุตสาหกรรมที่เป็นที่พักคนงานนอกชายฝั่ง

ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เผยว่า ปกติแล้วผู้หายป่วยจะไม่ติดเชื้อซ้ำเพราะมีภูมิต้านทาน แต่ก็มีผู้ป่วยบางรายในจีนติดเชื้อซ้ำ ขณะที่เรือสำราญกลายเป็นแหล่งระบาดมาแล้วเช่นกัน เช่น เรือไดมอนด์ปรินเซสที่ถูกกักนอกชายฝั่งญี่ปุนเกือบเดือน ปรากฏว่าคนบนเรือติดเชื้อในเวลานั้นและในภายหลังรวมกว่า 700 คน