เมื่อธรรมชาติของบ้านดินและศิลปะร่วมสมัยได้หลอมรวมเป็นความลงตัวของศิลปสถานแห่งนี้ ไม่ว่าจะเดิน ไปทางใด คุณจะรู้สึกได้ถึงหัวใจรักในศิลปะของผู้สร้างอย่างแท้จริง และสัมผัสถึงความเป็นสวนศิลป์บ้านดิน ได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการออกแบบของนายดี ช่างหม้อ เขาได้เนรมิตบ้านดินที่กลมกลืนกับธรรมชาติ จัดวางตามจุดต่างๆ ในพื้นที่ที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำและสวนมะม่วงได้อย่างเหมาะสม

ในขณะที่เรื่องราวของศิลปะ ก็ถูกสอดแทรกด้วยแนวคิดอันละเมียดละไมภายใต้การดูแลของภัทราวดีเธียเตอร์ ที่ทุกคนยอมรบกันดีกว่า โดดเด่นในศิลปะการแสดงคุณภาพขนาดไหน เพื่อสร้างสรรค์ให้ที่นี่เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ ด้านศิลปะแขนงต่างๆ อย่างแท้จริง โดยมีครูมานพ มีจำรัส ศิลปินรางวัลศิลปาธรมาเป็นครูผู้สอนหลัก ไม่เพียงเท่านั้น ซึ่งเขาได้นำเทคนิคเธียเตอร์มาเป็นจุดเริ่มในการสอนเด็กๆ ให้ร้องเพลง เต้นระบำ และทำอุปกรณ์การแสดงต่างๆ ด้วยตัวเอง นอกจากนี้สวนศิลป์ บ้านดิน ยังมีบริการห้องอาหาร พร้อมกับเปิดรับกลุ่มนักเดินทางที่มาเป็น หมู่คณะ ทั้งการจัดประชุมสัมมนา การจัดเลี้ยง และจัดการแสดงให้ โดยมีห้องพักในรูปแบบของบ้านดินและบ้านไม้ไผ่ไว้รองรับ ส่วนใครที่อยากชมการแสดงของสวนศิลป์ บ้านดินอย่างเต็มอิ่ม ต้องรอให้ถึงวันสุดสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน เมื่อมีการจัดตลาดนัดเจ็ดเสมียนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมมากมาย และหนึ่งในกิจกรรมไฮไลต์คือการได้ชม ศิลปะร่วมสมัยจากภัทราวดีเธียเตอร์โดยทีมนักแสดงทั้งไทยและต่างชาติ ภายใต้ชื่อว่า “สืบสานงานศิลป์ ภูมิปัญญาของแผ่นดิน All about Arts…” ซึ่งที่สำคัญคือทุกคนเข้าชมฟรีโดยไม่เสียสตางค์แต่อย่างใด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand