สวนป่าอีกแห่งหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 มีเนื้อที่ประมาณ 6,932 ไร่ และปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีลำน้ำแม่แจ่มไหลผ่าน ทำให้เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ อย่างไรก็ตาม ทางสวนป่าได้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลและอำนวยความสะดวก และสำหรับการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรหรือโรงเรียนก็ตาม

ที่นี่สามารถจัดวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ จัดประชุม หรือสัมมนาของภาครัฐและเอกชนได้อีกด้วย ผจญภัยกับเรือคายัคท่านจะได้รับความสนุกตื่นเต้น ท่ามกลางกระแสน้ำเชี่ยว เร้าใจไปกับแก่งหินน้อยใหญ่ที่สร้างความตื่นเต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญคอยควบคุมดูแลตลอดเวลา และ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.5 – 5 ชั่วโมง ราคาลำละ 600 บาท สำหรับ 2 ท่าน หรือล่องแพยาง 2,500 บาทต่อลำ สำหรับ 8 ท่าน
 ปั่นจักรยานเสือภูเขาสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติป่าเขาลำเนาไพร รื่นรมย์กลางสวนป่าไม้สักที่สวยงาม มีบริการทั้งหมด 35 คัน ราคาค่าเช่า 100 บาทต่อวันต่อคน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand