สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี สร้างขึ้นใหม่จนแล้วเสร็จไปเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ตลอดจนผู้สนใจนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับการเดินชมปลาหลายหลากชนิดที่แหวกว่ายไปมาในตู้ปลาขนาดใหญ่

ซึ่งเรียงรายไปตามสองข้างทางเดินภายในอาคาร ทั้งพันธุ์ปลาน้ำจืดของลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะปลาที่มีขนาดใหญ่ เช่น ปลาเทพา ปลากระโห้ ปลายี่สกไทย ฯลฯ ตลอดจนปลาที่หาชมได้ยากยิ่ง เช่น ปลากระเบนกิตติพงษ์ และปลากระเบนน้ำจืดเฉพาะถิ่นของเมืองไทยก็มีจัดแสดงไว้ที่นี่เช่นเดียวกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand