ศูนย์แพทย์ฉุกเฉิน กทม.เตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุสงกรานต์ คาด 7 วันอันตรายอุบัติเหตุเพิ่มเพราะหยุดยาวฉลองนาน นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำหรับความพร้อมรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทางศูนย์เอราวัณ กทม.ได้เตรียมความพร้อมประสานหน่วยงานและเครือข่าย รวม 58 แห่ง

แบ่งเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ 49 แห่ง และมูลนิธิกู้ชีพ 9 แห่ง ขณะเดียวกัน ได้เตรียมความพร้อมบุคลากร เพื่อประสานรับแจ้งเหตุ รายงานและจัดเก็บข้อมูล (Database) ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. โดยจะประสานความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน มูลนิธิกู้ชีพ ในการรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน และรายงานผ่านแบบฟอร์มได้ 3 ช่องทาง รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน พร้อมประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทุกแห่ง ตลอดช่วง 7 วันอันตราย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth