วิธีการดูแล รถกระบะรับจ้าง ระยะเวลาการใช้งานและการเปลี่ยนอะไหล่ ชิ้นส่วนรถยนต์ เมื่อใช้งานไปนานๆ ก็เริ่มมีการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนแล้วก็ควรที่จะต้องเปลี่ยน ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ เพราะอาจจะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดก็ได้ วันนี้เรา มาบอกวิธีการดูแล รถกระบะรับจ้าง ระยะเวลาการใช้งานและการเปลี่ยนอะไหล่ ว่ามีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. น้ำมันเครื่อง และไส้กรองน้ำมันเครื่อง ควรที่จะเปลี่ยนทุกๆ 5,000 – 10,000 กิโลเมตร (ขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันเครื่อง)

2. ผ้าเบรก ควรที่จะเปลี่ยนผ้าเบรกประมาณ 50,000 – 70,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับการใช้งาน หากขับรถในเมืองอายุการใช้งานก็จะสั้นกว่า

3. แบตเตอรี่ อายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปี

4. ไส้กรองอากาศรถยนต์ โดยทั่วไปไส้กรองอากาศรถยนต์จะมีอายุการใช้งานประมาณ 10,000 กิโลเมตร หรือตามที่บริษัทรถได้กำหนดไว้ หากมีฝุ่นมากหรือสิ่งสกปรกเข้าไปปะปนอยู่ในอากาศ อายุการใช้งานก็จะลดลงไปด้วย

5. น้ำมันเกียร์หรือไส้กรองน้ำมันเกียร์ ระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 20,000-40,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่แต่รุ่นของรถยนต์นั้นๆ

6. ไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่แต่รุ่นของรถยนต์นั้นๆ

7. หลอดไฟต่างๆ ควรเปลี่ยนหลอดไฟเมื่อหลอดไฟขาด อย่ารอ หรืออย่าละเลย ไม่เช่นนั้นคุณอาจเกิดอันตราย

8. สายพานไทม์มิ่ง ระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 100,000 กิโลเมตร

9. หัวเทียน ระยะเวลาในการเปลี่ยนประมาณ 40,000 กิโลเมตร

10. ใบปัดน้ำฝน ระยะเวลาในการเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ประมาณ 1 ปี