โรคเมตาบอลิซึมที่หายากในเด็กผู้ชายที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนมันสามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวที่คุกคามชีวิตและยังทำให้กล้ามเนื้อโครงร่างอ่อนตัวลดการตอบสนองของภูมิคุ้มกันและบั่นทอนการเติบโตโดยรวม ไม่มีการรักษาหรือการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แต่งานวิจัยใหม่ที่โรงพยาบาลเด็กบอสตันแสดงให้เห็นว่าการบำบัดด้วยยีน

สามารถป้องกันหรือรักษาความผิดปกติของการเต้นของหัวใจเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจร่วมกับการกลายพันธุ์ของ TAZ ซึ่งได้มาจากเซลล์ผิวหนังของผู้ป่วยเอง มันแสดงให้เห็นว่า TAZ เป็นหัวใจของความผิดปกติของหัวใจ เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ประกอบกันตามปกติไมโตคอนเดรียในเซลล์ไม่เป็นระเบียบและเนื้อเยื่อหัวใจหดตัวเล็กน้อย การเพิ่มยีน TAZ เพื่อสุขภาพทำให้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นปกติ แต่การจับกลุ่มอาการของบาร์ธ อย่างแท้จริงและเอฟเฟ็กต์ของร่างกายปูและเพื่อนร่วมงานต้องการโมเดลสัตว์แบบจำลองสัตว์เป็นอุปสรรค์ในสนามเป็นเวลานาน