ผู้ให้บริการอาจเป็นที่พึ่งเดียวของผู้ใช้บริการ หรือเป็นไปได้ว่าผู้ใช้บริการที่ประสบปัญหาอาจมีคนที่ไว้วางใจคนอื่นๆ ซึ่งผู้ให้บริการควรสอบถามข้อมูล เพราะบุคคลดังกล่าวอาจมีความสำคัญและสามารถให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหา และเป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในการแก้ปัญหา

“คุณบอกเรื่องนี้กับใครบ้างหรือเปล่าคะ/ ครับ”
“เขามองเรื่องนี้อย่างไร”
“เขาให้คำแนะนำคุณอย่างไรบ้างคะ/ ครับ”
อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้ว่า ผู้ใช้บริการอาจยังไม่ได้บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครเลย เพราะคิดว่ายิ่งมีคนรู้น้อยก็จะทำให้มีปัญหาน้อยที่สุด เธออาจแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง หรือผู้ให้บริการปรึกษาทางเลือกจะหาทางออกให้ได้
อันที่จริงแล้ว การมีบุคคลแวดล้อมที่เข้าใจ เห็นใจ และให้การสนับสนุน จะเป็นกุญแจดอกสำคัญในการหาทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้ให้บริการจึงต้องช่วยผู้ใช้บริการให้พิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth