การทำงานของสมองอย่างแม่นยำได้รับการพัฒนาเทคนิคนี้อาจนำไปสู่อุปกรณ์ทางการแพทย์ใหม่ ๆ เพื่อช่วยผู้พิการ, ผู้ที่เป็นอัมพาตหรือผู้ที่มีอาการทางระบบประสาทเช่นโรคเซลล์ประสาทมอเตอร์ซึ่งพัฒนาวิธีการที่แม่นยำและปรับขนาดได้เพื่อบันทึกการทำงานของสมองในพื้นที่ขนาดใหญ่รวมถึงบนพื้นผิวและในพื้นที่ลึกพร้อมกันด้วยการใช้เทคโนโลยีล่าสุดทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีชิปซิลิคอนกับไมโครบางพิเศษซึ่งบางกว่าเส้นผมมนุษย์ถึง 15 เท่า สายไฟมีความบางมากสามารถวางลึกลงไปในสมองโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากความสามารถในการตรวจสอบการทำงานของสมองอย่างแม่นยำแล้วอุปกรณ์นี้ยังสามารถใช้ในการฉีดสัญญาณไฟฟ้าไปยังบริเวณที่แม่นยำของสมองเทคโนโลยีนี้เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในอนาคตที่น่าตื่นเต้นนอกเหนือจากการวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์มันสามารถนำไปสู่เทคโนโลยีที่สามารถส่งสัญญาณจากสมองไปยังเครื่องตัวอย่างเช่นการช่วยเหลือผู้ที่มีความพิการในการควบคุมแขนขาเทียมเพื่อจับมือหรือยืน