ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้ปมบ้านพักตุลาการ เดินหน้ามาไกล…ป่ากับคนต้องอยู่กันให้ได้ ยกพระบรมราโชวาท ร.9 แก้ปัญหา – เพจ Drama-addict บอกถอยหลังยังทันเสมอ
ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างหนักจากสังคม กรณีการก่อสร้างบ้านพักตุลาการที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมติกรรมการศาลยุติธรรมได้ออกมาแล้วว่าไม่รื้อบ้านพักตุลาการ เพราะไม่มีอำนาจ และผิดกฎหมาย หวั่นถูกคู่สัญญาฟ้อง แต่ก็ไม่ขัด หากรัฐบาลสั่งชะลอการใช้บ้าน

ล่าสุด (10 เมษายน 2561) พล.อ. วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงการสร้างบ้านพักตุลาการว่า หากมีผู้ร้องมาที่ผู้ตรวจฯ ก็พร้อมจะพิจารณา แต่ในเบื้องต้นก็ติดตามเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาอยู่ ทั้งศาลยุติธรรม รวมถึงนายกรัฐมนตรีก็แสดงเจตนาที่จะแก้ไข ทั้งนี้มองว่าปัญหาของผู้เป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็ห่วงเรื่องป่า แต่ศาลยุติธรรมก็ได้ที่ดินมาโดยชอบ และโครงการเดินหน้ามาค่อนข้างไกล จะยกเลิกเลยศาลก็ไม่มีอำนาจ หากยกเลิกต้องรับผิดชอบของงบประมาณที่เสียไป เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วคิดว่าป่ากับคนต้องอยู่กันให้ได้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน บอกอีกว่า ขอให้ยึดพระบรมราโชวาท ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ว่ากฎหมายไม่ใช่ตัวความยุติธรรม แต่เป็นเพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้น การใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรม ไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทกฎหมายเอง และการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงขอบเขตของกฎหมาย หากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยา เหตุและผลตามความเป็นจริงด้วย หากจะมีผู้ร้องมาที่ผู้ตรวจฯ ที่พบเห็นปัญหาความเดือดร้อนก็สามารถร้องเรียนได้ ผู้ตรวจฯ มีหน้าที่ให้คำแนะนำกับคณะรัฐมนตรีอยู่แล้ว ซึ่งการให้คำแนะนำก็ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการรักษาป่าไม้ด้วย

ส่วนปัญหาที่ทำกินทับซ้อนพื้นที่ป่าในเขตอุทยานทับลาน ก็พบว่ามีปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ซับซ้อนพอสมควร ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ มีความเห็นว่าควรกำหนดแนวเขตใหม่ให้ถูกต้อง ประชาชนจะได้รู้ว่าสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองอยู่ที่ไหน และเมื่อตรวจเรื่องแนวเขตเรียบร้อยแล้ว จะมีหนังสือเชิญรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาประชุมเพื่อหาข้อสรุป ก่อนมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเรื่องแก้ไขกฎหมายอุทยาน กฎหมายป่าไม้ กฎหมายที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาชัดเจน
ด้านเพจดังอย่าง Drama-addict ได้แสดงความเห็นหลังจาก พล.อ. วิทวัส กล่าวว่า โครงการเดินหน้ามาค่อนข้างไกล ว่า จะเดินหน้าต่อจริงเหรอ หลายกรณีต่อให้เดินมาไกลแค่ไหน ถ้าคิดว่าทางนั้นไม่เข้าท่า ถอยหลังยังทันเสมอ

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก กระปุกดอทคอม