รายงานการสำรวจทางธุรกิจของธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผลสำรวจความคิดเห็นรายไตรมาสจากราว 10,000 บริษัท ฉบับเดือนธันวาคมอ่านค่าดัชนีออกมาได้เป็นศูนย์ ซึ่งถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์ โดยตกจากระดับ +5 ในไตรมาสที่แล้ว

รายงานทังกัง เป็นตัวชี้วัดอย่างกว้างที่สุดในการประเมินว่าบริษัทของญี่ปุ่นเติบโตอย่างไร โดยจะเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่เห็นว่าธุรกิจดีกับเปอร์เซ็นต์ของบริษัทที่เห็นว่าธุรกิจไม่ดี และจะมีการสำรวจทุก 3 เดือน โดยธนาคารกลางญี่ปุ่นจะสำรวจความคิดเห็นจากราว 10,000 บริษัท

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นก็มาจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่ทำให้ผู้ผลิตยังเลี่ยงที่จะลงทุน รวมถึงการขึ้นภาษีขายจาก 8 เปอร์เซ็นต์ เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันการที่หลายโรงงานต้องพักการผลิตในช่วงที่พายุไต้ฝุ่นฮากิบิสถล่มญี่ปุ่นเมื่อเดือนตุลาคม ก็เป็นอีกปัจจัยทีทำให้ความเชื่อมั่นลดลง