ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาคำตัดสินของศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขังอดีตปลัดกระทรวงการขนส่งสุพจน์ทรัพย์อ่อนเป็นเวลา 10 ปีหลังจากคดีความผิดปกติของเขา

ผู้พิพากษาประกอบด้วยผู้พิพากษาเก้ารายยึดถือกักขังโทษจำคุก 10 ปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของนายสุพันธุ์ผู้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการส่งข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเท็จ ทรัพย์สินมูลค่ากว่า 64 ล้านบาทจะถูกยึด

นายสุพันธุ์ยังถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้ารับราชการในตำแหน่งเป็นเวลาห้าปีโดยไม่มีการทดลอง คำตัดสินทางอาญาของศาลฎีกาสำหรับบุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำตัดสินเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

สุพจน์ถูกนำตัวไปที่เรือนจำกรุงเทพโดยรถพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยของเขา