น้ำตกโตนเพชรตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ห่างจากเทศบาลเมืองระนองประมาณ 29 กิโลเมตรเดิมอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน น้ำตกโตนเพชรเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีทั้งหมด 11 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกันไป สายน้ำมีลักษณะลดหลันลงมาผ่านแนวชะง่อนหินดูสวยงาม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

จึงสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพ่อตาโชงโดง ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดระนอง น้ำตกชั้นแรกเป็นหน้าผาสูงประมาณ 10 เมตร แล้วไหลผ่านชะง่อนหินลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง น้ำไหลเย็น นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ เมื่อปีนป่ายไปเรื่อยๆ ก็จะพบกับน้ำตกชั้นอื่นๆสภาพป่าข้างเคียงเป็นป่าดิบชื้น ดังนั้นการไปชมจะต้องผ่านป่าดงดิบที่หนาแน่น นักท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมของร่างกายให้แข็งแรง ต้องมีเวลาอย่างน้อย 1 วัน พร้อมอาหารที่จะไปรับประทานในป่า. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand