นายกฯถกหัวหน้าส่วนราชการ บอกผ่านมา 3 ปี ไม่เคยรู้สึกถึงชีวิตหลังเกษียณ แนะส่วนราชการทำประชาพิจารณ์-เปิดรับฟังความเห็นปชช. เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือ เทียบเท่าครั้งที่ 5/2560  

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ 15 คน ที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี 2560 โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณที่ได้ทุ่มเทการทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งข้าราชการบางคนอาจไม่ได้เกษียณในตำแหน่งเดิม แต่ไม่ว่าจะเกษียณอายุที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือที่ไหนก็ตาม แต่เพราะประเทศมีปัญหาหลายอย่าง รวมถึงต้องทำเพื่อลดความขัดแย้ง อาจทำให้หลายคนไม่เข้าใจ ส่วนตัวขอยอมรับทุกประการในสิ่งที่ได้ทำไป สำหรับการทำงานของภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่บางส่วนยังไม่พร้อมจึงทำให้เกิดปัญหา

ดังนั้นจึงขอให้ข้าราชการเร่งสร้างความเข้าใจ มอบนโยบายลงไปสู่ระดับปฏิบัติต้องชัดเจน ไม่เป็นปัญหาย้อนกลับมายังรัฐบาลอีก ทั้งนี้ไม่เคยรู้สึกถึงการเกษียณอายุราชการ แม้จะผ่านมาแล้ว 3 ปี เนื่องจากยังต้องทำงานอยู่และหวังให้แผนงานที่ส่วนราชการจัดทำแล้วเสร็จ เปิดรับฟังความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์ ยกตัวอย่างกรณีการจัดทำผังเมือง ที่ต้องลงพื้นที่เพื่อจะได้เห็นภาพจริงและชี้แจงให้ประชาชน รวมถึงคนทุกกลุ่ม ได้เห็นแผนในอนาคตและเป้าหมายที่วางไว้ให้ชัดเจน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews