บขส. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดโปรโมชั่น มอบส่วนลดค่าโดยสาร 10 % แก่นักศึกษา ม.นเรศวร ตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 62 นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) จ.พิษณุโลก จัดโปรโมชั่นมอบส่วนลดค่าโดยสาร 10 % จากราคาหน้าตั๋ว ให้แก่กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ต้องการเดินทางด้วยรถโดยสารของ บขส. ในทุกเส้นทาง ทุกมาตรฐาน ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์, รถโดยสารที่มีการจำหน่ายตั๋วบนรถ และรถโดยสารระหว่างประเทศ) วันนี้ – 30 เม.ย.62. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews