ธนาคารโลกกล่าววันนี้ว่า ไฟป่าที่เผาผลาญพื้นที่เป็นบริเวณกว้างในอินโดนีเซีย สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับอินโดนีเซียคิดเป็นมูลค่าราว 5,200 ล้านดอลลาร์ โดยไม่รวมผลกระทบต่อสุขภาพจากหมอกควันพิษที่ทำให้คุณภาพอากาศย่ำแย่ลง

ไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในอินโดนีเซียแต่ปีนี้มีความรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง พื้นที่ราว 2.3 ล้านเอเคอร์ หรือ ประมาณ 5.75 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่บนเกาะสุมาตราและบอร์เนียว ถูกไฟไหม้โดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่หลายหมื่นคนและเครื่องบินบรรทุกน้ำไปดับไฟป่า ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผาเพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร ทางด้านธนาคารโลก กล่าวว่า เศรษฐกิจอินโดนีเซียได้รับความเสียหายราว 5,200 ล้านดอลลาร์ หรือเทียบเท่ากับร้อยละ 0.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ จีดีพี ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น แยกออกเป็นความเสียหายโดยตรง 157 ล้านดอลลาร์ ความเสียหายทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง และสิ่งแวดล้อม คิดเป็น 5 พันล้านดอลลาร์ สนามบินหลายสิบแห่งโรงเรียนหลายร้อยแห่งในอินโดนีเซีย และประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ ต้องปิดการเรียนการสอนชั่วคราว ในขณะที่ประชาชนกว่า 900,000 คน มีอาการป่วยด้านทางเดินหายใจ