รัฐบาลนำนโยบายเพื่อเพิ่มทักษะของแรงงานโดยบอกว่าควรนำเงินทุนจำนวนมากไปยังเป้าหมายนี้ เมื่อทักษะของพนักงานเพิ่มขึ้นรายได้ของคนงานก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งนี้จะช่วยลดความต้องการของรัฐบาลในการผลักดันนโยบายระยะสั้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยให้สามารถใช้เงินของผู้เสียภาษีในเรื่องอื่น ๆ ได้ สมเกียรติยอมรับความจำเป็นด้านสวัสดิการของรัฐบาล

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกมีความเปราะบางและไม่แน่นอนจะมีคนในระดับล่างของเศรษฐกิจที่จะต้องทนทุกข์ทรมานก่อนกลุ่มอื่น ๆ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนโยบายกระตุ้นมีความจำเป็น อย่างไรก็ตามหากมีการใช้สารกระตุ้นโดยไม่จำเป็นกับเศรษฐกิจซึ่งเป็นเพียงการชะลอตัวของการเจริญเติบโตเท่านั้นมันอาจสร้างผลประโยชน์ระยะสั้นและอาจไม่ดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว ควรละเว้นจากนโยบายกระตุ้นเนื่องจากกองทุนของรัฐบาลมีจำกัด หากงบประมาณมีการใช้จ่ายมากเกินไปในช่วงเวลานี้รัฐบาลใหม่จะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้ตามสัญญาที่มีต่อประชาชน