“บิ๊กโย่ง’ จ่อชงครม. ขออนุมัติงบกลางเพิ่ม 1.5 พันล้านจ่ายเงิดอุดหนุนเด็กแรกเกิด สัปดาห์หน้า หลังผู้ขอรับสิทธิบาน4.8แสนคนแต่เตรียมงบไว้แค่ 3.4 แสนคน เมื่อวันที่ 23 พ.ค. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมวพม. กล่าวถึงกรณีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หลังพบประชาชนที่มีสิทธิไม่ได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่เดือนเม.ย. ถึงพ.ค.

ว่า ตนได้รับรายงานจากนายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ว่างบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ 4.8 แสนคน หลังก่อนหน้านี้เตรียมเงินไว้จ่ายเพียง 3.4 แสนคน ดังนั้นจึงต้องของบประมาณกลางปีเพิ่มขึ้นวงเงิน 1,571 ล้านบาท เบื้องต้นมีการประสานไปยังสำนักงบประมาณแล้ว หลังจากนั้นจะเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งหาก ครม.อนุมัติก็จะเร่งระดับพื้นที่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้ผู้มีสิทธิทันที
  
พล.อ.อนันตพร กล่าวว่า ยูนิเซฟได้มีข้อเสนออยากให้ขยายการจัดสรรเงินอุดหนุนระหว่างอายุ 0-6 ปีแบบถ้วนหน้า  เบื้องต้นมีการศึกษาแนวทางต่างๆ เพื่อเสนอรัฐบาลพิจารณา แต่โดยส่วนตัวอยากเห็นการขยายฐานรายได้ของผู้มีสิทธิก่อนจากรายได้ครัวเรือน 36,000 ต่อปีเป็น 100,000 บาทต่อปีตามฐานรายได้ครัวเรือนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ แต่หากประเทศเรามีรายได้มากขึ้นและเพียงพอ ก็ค่อยขยายแบบให้เงินอุดหนุนถ้วนหน้าต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews