ในขณะที่ในรุ่นก่อนหน้านี้ความทรงจำถูกแสดงเป็นรูปแบบคงที่ของกิจกรรมประสาทรูปแบบที่พัฒนาโดย Sen Cheng และเพื่อนร่วมงานของเขาดูความทรงจำเป็นลำดับของรูปแบบกิจกรรมประสาท “นี่ทำให้เราไม่เพียง แต่จัดเก็บเหตุการณ์ในหน่วยความจำ แต่ยังมีคำสั่งชั่วคราว” Sen Cheng กล่าว ผลกระทบต่อสมองดีกว่าความคิด

แบบจำลองการคำนวณสามารถเรียกคืนความทรงจำได้แม่นยำมากขึ้นหากสมองรับผิดชอบสามารถสร้างเซลล์ประสาทใหม่ ๆ ได้เช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์คาดไว้ อย่างไรก็ตามหากบริเวณสมองสร้างเซลล์สมองใหม่น้อยลงก็ยิ่งยากที่จะจำแนกความทรงจำที่คล้ายคลึงกันและจำได้อย่างชัดเจน