ความกังวลดังกล่าวการพัฒนาตลาดในประเทศของไทยเป็นสิ่งที่นักลงทุนมองว่าเป็นปัจจัยบวกที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทย ICI พบว่าภาคอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่สุดสำหรับนักลงทุนคือพลังงานการธนาคารและการท่องเที่ยวตามที่นายไพบูลย์กล่าว แม้จะมีการไหลออกของเงินทุนจากตลาดหุ้นไทยก็ยังดีกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเซีย

เขากล่าว ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกในปีพ. ศ. 2561 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 8.98 ขณะที่ตลาดหุ้นไทยอยู่ในระดับต่ำสุดที่ 5.7% ดีกว่าประเทศในเอเชียอื่น ๆ เช่นจีน (-21.7%) สิงคโปร์ (-12.3%) ฟิลิปปินส์ (-17.3%) และอินโดนีเซีย ( -9%) ตามที่นายไพบูลย์กล่าว แม้ว่าดัชนี SET Index จะลดลงเหลือ 1,596 จุดในเดือนตุลาคม แต่คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นในช่วง 1630-1640 ในเดือนหน้า