เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. ยังสามารถสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดได้ประมาณ 300 ล้านเม็ดในประเทศผ่านทางชายแดนภาคเหนือด้วยความช่วยเหลือจากทั้งสามประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน ONCB ได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อปราบปรามการค้ายาเสพติดในราชอาณาจักรในช่วงระยะเวลาสามเดือนและจัดการยึดยาปรุงยา 200 ล้านเม็ดและแช่แข็งสินทรัพย์มูลค่า 243 ล้านบาทจากผู้ค้ามนุษย์

ในช่วงเวลานั้น ONCB นำเจ้าหน้าที่ไปค้นหา 84,000 หมู่บ้านและจับกุมผู้ต้องสงสัย 90,000 รายใน 80,000 คดีเขากล่าวเพิ่มเติมว่ามีผู้ถูกส่งตัวยาเสพติด 30,000 รายเพื่อรับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บังคับ เลขาธิการอาเซียนกล่าวว่าเม็ดยาปรุงยายังคงเป็นยาที่ทำให้เกิดปัญหามากที่สุดในประเทศไทยรองลงมาคือ “น้ำแข็ง” หรือผลึกปรุงยาแม้ว่าน้ำแข็งส่วนใหญ่จะถูกลักลอบนำเข้าเพื่อส่งออกใหม่ ONCB ยังติดตามการละเมิดคีตาซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานบันเทิงของไทย นอกจากนี้หน่วยงานกำลังร่างใบยาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาของใบกัญชาและใบกระท่อม (Mitragynine) Niyom กล่าวว่ากฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่จะเป็น “ขั้นสูงสุด” ในบรรดาประเทศในกลุ่มอาเซียน แต่เขาปฏิเสธที่จะอธิบายรายละเอียดในเนื้อหา